მონაცემთა ანალიზი

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ რისკების შეფასებას, ინვესტიციათა ანალიზს, თაღლითობის კონტროლს, გაყიდვების ანალიზს და პროგნოზს.

დეტალები

ავტომატიზაცია

ბიზნეს პროცესების ავტომატიზატია მოიცავს სქორინგის მოდელების აწყობას, თაღლითობის კონტროლისა და CRM გადაწყვეტილებების ავტომატიზაციას.

დეტალები

IT პროექტები

კომპანიაში მიმდინარე პროცესების ეფექტურობის გასაზრდელად ვქმნით საჭირო დესკტოპ და ვებ აპლიკაციებს ყოველდღიური საქმიანობისთვის.

დეტალები

აისტეპის გუნდი


ფინანსები
და
IT სექტორი

აისტების გუნდს აქვს რამდენიმეწლიანი გამოცდილება საბანკო სექტორში, IT სფეროში და გემბლინგში, შემდეგ პოზიციებზე: რაოდენობრივი დეველოპერი, თაღლითობის კონტროლის ანალიტიკოსი, ინვესტიციათა ანალიტიკოსი და ქოსთ-ბენეფით ანალიტიკოსი.

სხვა და სხვა კომპანიებში მონაცემთა ანალიზი და ავტომატიზაცია დადებითად აისახება საქმიანობაზე, რისკების შემცირებისა და ფინანსურ შედეგების ზრდის კუთხით. სიტუაციის სწორი მოდელირება და პროგნოზი აუცილებელია ეფექტური გადაწყვეტილებებისთვის.

მონაცემთა მართვა

ანალიზი და რეპორტინგი

გადაწყვეტილებები

AIstep Analytics and Reporting software

AIstep Analytics and Reporting software

AIstep Analytics and Reporting software